Електроразпределение Юг е инвестирала 14,5% повече от одобрените от КЕВР средства в цените на компанията за периода 2005 – 2016 г.

EREVNЗа периода 2005 – 2016 г. разпределителната компания в Югоизточна България „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг) е инвестирала в мрежата 14,5% повече средства от одобрените от енергийния регулатор средства за този период. Това заяви днес Гочо Чемширов, заместник-председател на Управителния съвет на компанията по време на открито заседание в КЕВР, на което се обсъждаха предложенията на Регулатора за нови цени в сектор „Електроенергетика“ в сила от 01.07.2017 г. Само през последните 4 години инвестициите на ЕР Юг са 38,3% повече от разчетените от КЕВР разходи в цените на дружеството.

Данните показват, че Електроразпределение Юг (което до май 2017 г. се казваше EVN България Електроразпределение) инвестира средства в мрежата всяка година, въпреки че за отделни години Регулаторът е предвиждал нула лева инвестиции в одобрените цени на компанията. Вместо да следва тези решения, които за определен период биха спрели инвестициите в мрежата, компанията продължи да модернизира разпределителната мрежа в Югоизточна България. С това ЕР Юг доказва, че води стабилна инвестиционна политика, което е от полза най-вече за клиентите и получаваната от тях услуга. Ето защо ЕР Юг не приема подхода на КЕВР в доклада за нови цени от 01.07.2017 г., който предвижда коригиране на необходимите годишни приходи на компанията, базирано на разлика между прогнозни и отчетени инвестиции само за последните две години.

Компанията също така възразява и срещу планираната корекция на средства за ЕР Юг на база количествата енергия, преминала през мрежата. Такава корекция би засилила негативния ефект от изначално непризнатия от КЕВР пълен размер на оперативните разходи на компанията, признаването на който би позволило по-активна инвестиционна политика в мрежата.

Общите инвестиции в разпределителната мрежа в Югоизточна България от 2005 г. досега са над 1,3 милиарда лева, като за това време компанията постигна едни от най-впечатляващите резултати в сектора:

  • През 2017 г. технологичният разход беше намален под 10% от близо 20% при приватизацията през 2005 г., което води до реално спестени разходи за цялата система.
  • Подобряване на сигурността на мрежата и намаляването на аварийността бяха постигнати с изграждане на нови и рехабилитиране на 19 660 км от близо 60 000 км електропроводи.
  • Общо 6760 км линии бяха положени под земята за по-висока надеждност при тежки атмосферни условия.
  • Общо 2433 нови трафопоста и възлови станции бяха изградени, заедно с 3 мобилни и 2 стационарни електрически подстанции.
  • Разширяване на системата за дистанционно отчитане на електрическата енергия.
About the Author :

Leave a reply