Екскурзионни уроци по родолюбие

SAM_3610Екскурзиите са развлекателна, а и възпитателна форма за докосване до героичното минало, до бита на хората някога, до природните красоти на бележити географски обекти.

Образователна по своята същност беше екскурзията по предварително изготвена програма, проведена с група ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – Болярово на 9 юни 2017 г. Общо 40 ученици и 4 учители посетиха борческия град Сливен – възрожденско средище с революционен дух.

Екскурзията бе планирана и реализирана по проекта „Заедно да учим и творим“ (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана SAM_3635от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) по Дейност 4: „Съхраняване и развиване на културната идентичност  на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“, т. 4. Организиране и провеждане на образователни екскурзии. Пътуването бе осъществено с организиран лицензиран транспорт на фирма „МИЧ“ ЕООД, а нощувката  – в местния хотел „Рикас“. Посетени бяха няколко от забележителностите на града: къща-музей „Сливенски бит“, къща-музей „Хаджи Димитър“, Регионален исторически музей.

Интересни и увлекателни бяха беседите на уредниците в посетените обекти: за бита на българина преди Освобождението, за SAM_3650историческите подвизи на Хаджи Димитър и неговия сподвижник Стефан Караджа, наш земляк и регионална гордост. Учениците с интерес разглеждаха дълго експозициите от фотоси, предметите от бита някога, оръжията, точната възстановка на четническата униформа. А също и прилежащи стопански постройки, пресъздадената обстановка на жилища, хан, градини… Интригуващо се оказа посещението в къща музей „Сливенски бит“, например, където обширният калдъръмен двор, цветната градина и сайвантът с различен стопански инвентар провокираха любопитството на децата, докосвайки се до един сякаш застинал свят на българина – съграждан с любов, майсторство и духовна чистота, съхранен от времето и неограничен от пространството на съвремието…

Участниците от клубовете „Родолюбие“, „Млад занаятчия“, „Китчица“, „Таласъмче“, „Приятели на природата“ с изненада и задоволство преоткриваха във видяното моменти от своята работа в заниманията по отделните дейности. Съвместните вълнуващи преживявания бяха неповторими уроци по родолюбие! Те повишиха националното самочувствие на децата от двата етноса, сплотиха ги и духовно ги обогатиха.

About the Author :

Leave a reply