Екоминистерството с отрицателно становище за безопасността на хлорно производство

chelen-2Министерството на околната среда и водите излезе с отрицателно становище относно безопасността на производствената дейност на фирма „КОНТИНВЕСТ“ ООД, като в решението си се позовава на аргументи, представени от община Ямбол и други институции.

Базата на предприятието, занимаващо се със съхранение на опасни химични вещества, в това число и на течен хлор, се намира в покрайнините на града, в югоизточната част на индустриална зона. В продължение на години общината сигнализира компетентните органи за опасността от тази дейност. Регистрирани са включително няколко случая на сериозни инциденти с изтичане на хлор.

На база на извършени проверки и становища от различни институции, екоминистерството взе решение за „неодобряване на актуализиран доклад за безопасност“ на предприятието. В документа се посочва, че се приемат за основателни възраженията, представени от община Ямбол, Регионалната здравна инспекция и Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“ към МВР относно работата на „КОНТИНВЕСТ“.

Представената документация в доклада за безопасност има значителни пропуски и несъответствия, е становището на община Ямбол. По тази причина и за защита на живота и здравето на населението в региона, както и последиците от отрицателното въздействие върху околната среда, категорично се възразява срещу издаване на решение за одобряване на актуализирания доклад. Общината припомня също, че на територията на предприятието са установени незаконни строежи и че базата се намира в съседство с други производствени предприятия, което увеличава риска и последствията от евентуална голяма авария.

Решението на Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ по същество означава, че на този етап фирмата не може да извършва исканата от нея производствена дейност. „Удовлетворен съм, че МОСВ се съобрази със становището на община Ямбол и по този начин успяваме да предотвратим евентуален риск за живота и здравето на гражданите от това безспорно вредно производство“, коментира кметът Георги Славов. „Това е проблем, с който ще продължим да се занимаваме и занапред с цел ликвидиране на всяка потенциална опасност за хората от Ямбол и региона“, допълва още Славов.

 

About the Author :

Leave a reply