Екип от шестокласници от ОУ „Стефан Караджа“ спечели конкурс за презентации по проект

IMGP9378Отличената презентация от конкурса в ОУ „Стефан Караджа“ – село Стефан Караджово е на екип от шестокласници с ръководител Джулия Илиева. Конкурсът е по проект „Бъдещето има минало – отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ и е част от дейностите по промоционална кампания по проекта, предвидени в началото на месец май.

Бенефициент на проекта е община Болярово,  а финансирането е от конкурса за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Презентацията на караджовските ученици, която ще получи награда е на тема „Европейски съюз – българското председателство. Приоритети, проведени мероприятия, позиции и решения, бъдещето на Европейският съюз, послания към бъдещия Европейски съюз“. В нея се засягат въпросите: какво представлява ЕС; символи; девиз; химн; председателство на политическите заседания и състави; символи на българското председателство; приоритети; проведени мероприятия; бъдещето на ЕС; послания към бъдещия ЕС.

        Основната цел на проекта е да се повиши информираността на българското общество за Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на Председателството, за възможностите на Председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС в контекста на най-значимото събитие, през 2018 година, организирано на територията на община Болярово  – конференция, посветена на отбелязването на 150 години от смъртта на националния герой Стефан Караджа.

 

 

About the Author :

Leave a reply