Екип от община „Тунджа“ на работно посещение в Италия

1От 23 до 27 януари 2017 г. българска делегация от община „Тунджа“ проведе работна визита в Реджо Калабрия, Италия във връзка с изпълнението на Проект „Мост между културите: метод на необходимите политики и стратегии за включване на ромските ученици и техните родители в образователните системи“, финансиран по Програма на Европейския съюз, насочена към образованието, обучението, младежта и спорта-ЕРАЗЪМ+ 2014-2020.

2Проектът се изпълнява в партньорство  между Община „Тунджа“, образователна организация от провинция Алба-Република Румъния, неправителствени организации и училища от Република Италия и Република Турция, като водеща организация e „Дженералитат Валенсия“, Испания.

Дейностите се реализират в рамките на Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ с обща стойност 235 851 €.

Акценти в работната среща в Италия бяха посещения в общински средни и начални училища в градовете Калабрия и Сидерно, обсъждане учебните програми и планове за 2017 г. и представяне на добри практики в сферата на образованието.

3Партньорските организации представиха иновативни педагогически практики и възможности за насърчаване и подкрепа на обучението на учители за работа в мултикултурна среда.

Целите на проекта са ефективно изграждане на стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта, апробиране на нов модел в образователните системи на територията на страните – партньори.

5Като резултати от реализацията на международния проект ще бъдат две ръководства за представяне на всички партньори и успешни политики в сферата на мултикултурното образование и ефекта от изпълнението на проектните дейности, финансирани по Програма Еразъм. В края на месец януари водещата организация от Валенсия ще изработи интернет страница на Проекта.

През втората седмица на месец май Община „Тунджа“ ще бъде домакин на четвъртата международна среща по проекта.

4

 

 

About the Author :

Leave a reply