Една трета от наетите в Ямболска област са в преработващата промишленост

Ямбол, 19.02.2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2020 г. са 27.8 хиляди, показват данните на отдел “Статистически изследвания” – Ямбол. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 0.2%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2020 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 20.9 хиляди. Спрямо края на септември 2020 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.3%, а в частния сектор се увеличават с 0.9%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор регистрират ръст с 2.3%, а в частния сектор намаляват с 1.0%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2020 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.8% и „Образование“ – 9.1%.

About the Author :

Leave a reply