Дългогодишен проблем с пестицидите в област Ямбол предстои да бъде разрешен

oa 013Област Ямбол е първата, на чиято територия започва реалното изпълнение на проекта за унищожаване на пестициди с изтекъл срок на годност. Това става ясно от заповед на областния управител на област Ямбол Димитър Иванов.

Във връзка с изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ на територията на РИОСВ – Стара Загора областният управител определи комисия за  изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита“ .

Първите складове, които ще бъдат предадени на изпълнителите на обществената поръчка за почистване на територията на област Ямбол, са складът в с.Тенево, общ.Тунджа;  складът в гр.Елхово и складът в Болярово.

„С изпълнението на започващите дейности по унищожаване на пестицидите и складовете за пестициди с изтекъл срок на годност, се решава един дългогодишен проблем, които от години стоеше пред нас“, коментира областният управител Димитър Иванов.

About the Author :

Leave a reply