Един отличен директор на училище, един вдъхновяващ кабинет по български език и … още много неща

Приз в категорията „Педагогически специалисти с ръководни функции“ в Ямбол по повод 24 май през 2020 г. ще получи инж. Теодора Сулева, директор на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии. Тя признава, че приема отличието с изключителна гордост и в същото време с голяма отговорност, защото то трябва да бъде защитено и в бъдеще. Поясни, че наградата е по предложение на колегите й от професионалните гимназии, от Профилирана гимназия „Васил Левски“ и тя е изключително благодарна за тяхната оценка. За първи път получавам такава награда и се чувствам щастлива, споделя Теодора Сулева.

В Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии тя работи от 25 години, от 10 години е директор на училището. „Много неща направихме през това време, но го направих не самата аз, а с екипа, който е с мен. Екип, който е изключително вдъхновяващ, кара ме да работя повече и повече всеки ден, а не да се чувствам изтощена и неможеща“, казва директорът на учебното заведение. „Това, което направихме, бе първо да обновим цялата материална база в гимназията – тя беше напълно реновирана със средства от бюджета – единствено и само на училището. След което пристъпихме към промяна на процеса на обучение, включване на иновативни методи в часовете по различни учебни предмети, докато стигнем до това предизвикателство през месец март, когато трябваше да използваме и обучението в електронна среда. Това за нас въобще не беше трудно, защото ние вече имахме и опит в използването на електронните ресурси“, разказва директорката на ПГ по лека промишленост, екология и химични технологии.

Много са и спечелените от гимназията проекти. Налице са вече три спечелени и осъществени проекта по програмата „Еразъм +“. Те са в направление професионално образование и за тях училището е получавало и награди – за качествено изпълнение на проект от Европейската комисия. Предстои всеки момент четвърти такъв проект. Училището е било бенефициент и на голям проект към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, също успешно осъществен. „Няколко пъти печелехме проекти към Център за интеграция на деца и ученици от етнически малцинства, близо 6 години изпълняваме дейности по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ към „Амалипе“. Не спираме, продължаваме да разписваме проекти, даже сега в този момент работим в тази посока“, разказва Теодора Сулева.

Професионалната гимназия е с добра комуникация със своите партньори – работодателите. Има специалности в дуална форма на обучение, „може би и на това се дължат нашите успехи, защото комуникацията с работодателите в едно професионално училище е много важна“, казва директорката. Налице е и много добра връзка с родителите на учениците. „Още веднъж казвам – не съм сама, имам си екип и екипът ми е чудесен!“, подчертава безапелационно Теодора Сулева.

Едно от потвържденията за иновативния подход в ръководената от нея професионална гимназия, е нетрадиционният начин, по който изглежда, например, кабинетът по български език и литература – мястото е вдъхновяващо, заредено с много дух и българщина. „Когато решихме, че ще обновяваме класните стаи, идеята ни беше, че ще правим един възрожденски кабинет и в него да се провеждат учебните часове по български език и литература. Работихме много успешно с един от нашите партньори-работодатели Иван Мандаджиев. Решихме първо да пресъздадем атмосферата с тези учебни маси“, разказва директорката. Изображение на филмова лента с кадри от български филми върху класически родни произведения върху стената прави симбиозата между изкуствата пълна. На другата стена са изобразени български автори с оригиналите на техни книги и произведения, „за да могат учениците при провеждането на всички часове по литература те да бъдат като тяхна пътеводна светлина. Идеята ни беше да възродим един такъв кабинет, който да бъде различен, атмосферата да бъде творческа. Използваме го в много направления – тук се провеждат рецитали, инициативи, каним поети и писатели“, разказва Теодора Сулева. Особено впечатляващо е бюрото за учителя, направено от ученици в гимназията от специалност „производство на мебели“. С него те са спечелили второ място в национално състезание – част от бюрото представлява разтворена книга. „Всеки детайл в този кабинет е много прецизиран, абсолютно тематично подбран“, казва директорката на гимназията.

„В навечерието на най-българския празник пожелавам на всички учители и ученици да са здрави, да гледаме напред в бъдещето!“, са думите на носителя на приза в категорията „Педагогически специалист с ръководни функции“.

Светлана Чамова

About the Author :

Leave a reply