Единствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст от 8.3 % през предходната година

BoliarovoЕдинствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст в Ямболска област. Това сочат данните от Националния статистически институт за 2016 година. Броят на структурите на населението се определят от размерите и интензивността  на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

Във всички други общини в Ямболска област населението намалява в резултат на отрицателния механичен прираст, а единствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст.

Относителният дял на населението под 15 години е най-нисък в община Болярово – 12, 1%; по относителен дял на населението от 15 до 64 г. Болярово е предпоследна от петте общини – 55, 6 %, последна е община „Тунджа“. При делът на лица на 65 и повече години, община Болярово е на второ място с 32, 2 %, а първи са община „Тунджа“.

По брой сключени бракове община Болярово е на второ място от петте общини – 3.2 %, като с 4.2 % е община Ямбол. Заедно с община Стралджа коефициентът по бракоразводност е по-нисък в сравнение с другите три общини, на второ място е отново общината ни – с 1.3 %.

По коефициент на раждаемост община Болярово е на трето място в областта – 9.1 %, първи са Стралджа, а втори – Ямбол. По брой извънбрачни раждания отново след Стралджа се нарежда община Болярово – 82, 4 %.

About the Author :