Едва 12 са в Ямболско желаещите да се ползват от втория етап на проект “Родители в заетост”

start_na_priema_na_podadenite_dokumenti_za_osigurqvaneto_na_detegledachi_po_proekt_roditeli_v_zaetostЕдва 12 са подадените заявления в Бюро по труда-Ямбол по време на втория прием на заявления по проекта “Родители в заетост”, чието приемане приключи до 20 април.  При първия етап заявленията са били 7. В нашия регион трудно се възприема идеята чужд човек да ти гледа детето, коментира директорът на Бюро по труда-Ямбол Татяна Чанкова. За детегледачи в Ямболско се предпочитат предимно близки роднини. Проектът се радва на по-голяма популярност в София и другите големи градове, където има недостиг на места в детските градини.

Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години да продължат трудовата си реализация и същевременно да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца.

И по време на втория прием по проект „Родители в заетост” право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения. Родителите, които могат да се възползват от услугата по проекта и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните две групи: родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети/ самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа; родители, които са безработни.

Бюрата по труда ще извършат подбор сред регистрираните лица за детегледачи, които ще бъдат насочени за одобрение от родителите. Те ще могат да изберат най-подходящия детегледач за детето си и да се върнат на работа, за да продължат професионалната си кариера или да намерят подходяща работа.

 

 

About the Author :