Европейски средства за икономически растеж

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 27 юни в залата на Областен информационен център  – Ямбол се проведе информационна среща, насочена към представителите на бизнеса в областта, съобщават от ОИЦ-Ямбол. Целта на събитието бе да улесни производствените предприятия на територията да получат европейско финансиране в помощ на иновативните си идеи и желания да разширят, осъвременят и разнообразят своите дейности.

Гост-лекторът проф. Райчевски запозна присъстващите с настоящите и предстоящи възможности по програмите „Иновации и конкурентоспособност“ и „Хоризонт 2020“ като основно разясни връзките с Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020. Професорът е носител на наградата на Министерството на икономиката за принос към OLYMPUS DIGITAL CAMERAОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и член на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

В най-големи подробности бе представена предстоящата процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, като бе наблегнато на възможните недоразумения и грешки при кандидатстване. До края на тази календарна година се очаква с особен интерес и процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, върху която също бе акцентирано по време на събитието.

Подобни срещи са особено интересни и полезни за представителите на бизнеса, защото ги запознават предварително с важни и практични моменти, свързани с кандидатстването и управлението на европейски проекти.

About the Author :

Leave a reply