Европейски ден на Натура 2000

15694438-stork-in-its-nest-on-a-tall-poleНа 21 май EVN България ще отбележи Европейския ден на НАТУРА 2000. Целта е да се насочи общественото внимание към необходимостта да запазим природното наследство на Европа. Зоните от НАТУРА 2000 са обявени с цел опазването на характерни местообитания или застрашени от изчезване видове птици.

На лицензионната територия на EVNБългария Електроразпределениее разположена голяма част от защитените зони от НАТУРА 2000.  В тази връзка дружеството прилага най-съвременни методи на работа, които да опазят природното наследство. Допълнително дружеството реализира мерки и е партньор по проекти, които имат за цел да опазят и възстановят застрашени видове птици.

e15546f1ebbbc6a09c86bf71ba449ea7Основните мерки, които EVNБългария Електроразпределениеизпълнява в зоните НАТУРА 2000 са:

  • дейности по мащабен проект “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия в периода 2013 – 2018г. В рамките на проекта  ще се изпълни:

–          Кабелиране (вкопаване под земята) на въздушни електропроводи с обща дължина 45 км на територията на общините Елхово и Тополовград

–          изграждане на ПАС система на територията на община Харманли с дължина 15 км, а общата дължина на ПАС проводниците е 45 км.

–          поставяне на защитни изолации за защита на птици при общо 2740 стълба от мрежата.

Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, като дейностите ще се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. до 2018 г.Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg.

  • Обезопасени над 560 електрически стълба по проект на Българското дружество за защита на птиците(БДЗП) – „Да спасим царския орел и ловния сокол“ в периода  2011 – 2013 г. Дейностите се изпълниха в района на Бургас, Елхово, Карлово, Свиленград и Сливен.
  • Монтирани близо 760 дивертора по проект на БДЗП – „Живот за Бургаските езера” през 2013 г. Това се случи за първи път в България, в района на Атанасовското езеро край гр. Бургас
  • Обезопасени 71 електрически стълба през 2014 г. по проект на БДЗП  „Помощ за египетския лешояд
  • В района на Сливен бяха монтирани първите за България „Spacewingdiverter“: съоръжения за опазване на белоглавия лешояд по проект на СНЦ „Зелени Балкани“

 

About the Author :