Европейският проект “Вашият глас за Европа” е в активна фаза на изпълнение

Banner top

“Вашият глас за Европа – Your EU Vote” е Европейски проект, изпълняван от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът е съфинансиран директно от Европейския парламент. Основната цел на проекта е да насърчи и мотивира гражданите активно да участват в предстоящите европейски избори, като им осигури непартийна и фактическа информация и популяризира основните постижения и важната роля, която Европейският парламент играе в демократичния процес на Еврoпейския съюз.

До момента са проведени 13 информационни срещи и семинари, с различни целеви групи- ученици, пенсионери, медии, студенти, представители на широката общественост на територията на Ямбол, Сливен, Бургас, Елхово, Стралджа, с.Генерал Инзово.

Pic for M1 Pic for M2_2

Екипът по проекта проведе кампанията „Ще гласувам за първи път“  в 4 училища в град Ямбол, 1 в град Сливен и 1 в град Бургас с аудитория от ученици – 11 и 12 клас, които за първи път ще имат правото да гласуват.

Информационната кампания“Гласоподавателите нямат възраст“, се проведе впенсионерски клуб в град Ямбол, Сливен и Бургас.

В процес на изпълнение са и информационните кръгли маси „ Май 2019- Този път ще гласувам“, които са планувани в Ямбол, Сливен, Бургас, Елхово, Стралджа и с. Генерал Инзово и целят да съберат представители на широката общественост.

Две от тях (в град Стралджа и с. Генерал Инзово) вече са проведени, отбелязвайки голям интерес. Около 100 граждани, взеха участие внаправените презентации и дискусии в град Стралджа и с. Генерал Инзово, като екипът на проекта успя да очертае основните постижения на Европейския парламент през последните години, за да се подобри разбирането за важната роля, която той има за нас, като граждани и за нас, като част от фирми и други организации

Предстоят да бъдат организирани такива информационни масии в град Сливен (17.04.2019), Бургас (08.05.2019), Ямбол ( 09.05.2019) и Елхово ( 15.05.2019).

Информационна среща „EuroUni”,насочена към общността на студентите, се проведе във Факултета „Техника и Технологии“ в Ямбол, а предстои да се организира същата среща със студенти от Свободния Университет в Бургас, в края на Април 2019 г.

Повече информация за предстоящите събития по проекта ( дата и място на провеждане), може да намерите в уеб сайта на проекта – http://www.euvotebg.com

Thistime2

Моля, регистрирайте се на  http://ttimv.eu/YambolCCI  , за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).

Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM /SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

About the Author :

Leave a reply