Европейска покана към “Тунджа”

DSC06414По покана на Доминик Бе – Представител на Европейската комисия, Главна дирекция „Заетост, социална работа и равни възможности”, на 25 и 26 март 2015 г. кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев и заместник-кметът Станчо Ставрев ще участват във форум по въпросите на социалното включване. Съорганизатори на форума, който ще се проведе във Виена, Австрия, са още Съветът на Европа и мрежата „Евроситис”. Проявата включва поредица от работни срещи и дискусии, които имат за цел да бъдат идентифицирани от Европейската комисия добри практики и да бъдат формулирани ефективни подходи за социално включване в рамките на новия програмен период.

About the Author :