Европейската комисия провери проекта “Живот за царския орел“ на EVN България Електроразпределение и БДЗП

Elektroprovod EVN carski orelНа 11 и 12 октомври 2016 г. представители на Европейската комисия извършиха проверка на място на дейностите по проект “Живот за царския орел” (Life forsafegrid), изпълняван от EVN България Електроразпределение съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проверката беше извършена от г-н Саймън Гос, отговорно лице от Европейската комисия за проекта, и г-н Ивайло Зафиров от мониторинговия екип на проекта. Проверката протече на два етапа. Първият етап включваше обзорен преглед на напредъка по дейности и дискусии с екипа  за цялостното развитие на проекта, трудности при изпълнение и резултатите от приключени дейности. Проверяващите бяха запознати и на място с техническите решения, които са взети за обезопасяване на електропроводите – т. нар. ПАС система, вкопаване на въздушни електропроводи в земята (кабелиране)  и монтаж на защитни изолации. 

Вторият етап от проверката включваше оглед на място на реализираните обекти на територията на общини Елхово и Тополовград, където се реализират основните дейности от проекта. Проверяващите посетиха участъци с вече вкопани в земята електропроводи  – предимно в района на селата Устрем, Мрамор и Орешник. Посетени бяха новоизградени специализирани съоръжения, вкл. и нова възлова станция в с. Устрем, нови бетонни трафопостове и др. На място представителите на ЕК се запознаха с едно от предизвикателствата в проекта – трудния терен, където се реализират обектите, което налага и допълнителни дейности като укрепителни мерки по изкопите за кабелните линии.

Устната оценка, дадена от проверяващите, беше, че проектът се изпълнява по план и е свършена значителна работа по обезопасяване в регион, който е приоритетен от гледна точка на опазване на биоразнообразието в България и Европа.

След посещението от страна на ЕК, екипът по проекта взе участие в годишната среща на LIFE проектите в България, която се състоя в района на гр. Средец. Срещата е ежегодна, като по време на нея се представят новите проекти по програмата, а действащите дават статус за развитието им, като се обсъждат и въпроси, свързани с кандидатстване и реализиране на LIFE проекти, които да спомогнат за обмяната на опит.

Проектът Живот за царския орел (LifeforSafeGrid), реализиран от EVN България Електроразпределение и БДЗП цели да намали смъртността при  царския орел (Aquilaheliaca), причинявани от токов удар или сблъсък с  електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“ и се финансира по програма LIFEна Европейския съюз. Близо 50 км електропроводи ще бъдат вкопани в земята до края на 2016 г. в общините Елхово и Тополовград. Мярката цели намаляване на смъртните случаи на птици, причинени от контакт с въздушна разпределителна мрежа, като в същото време се намалява и риска от прекъсване на електрозахранването за клиентите.

Информация за проeкта е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg. Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП  www.birds.bg.

 

 

About the Author :

Leave a reply