“Европа в моя регион” сред младежите от Ямбол

1bНа среща с ученици от Професионална гимназия по строителство и геодезия днес, 26 април 2018 г., Областен информационен център-Ямбол представи кампанията на Европейската комисия „Европа в моя регион“, 2018 г. и обявените фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

Срещата под наслов „Да открием Европа в Ямбол“ се състоя в офиса на областния център и имаше за цел да информира младите хора за възможностите да се включат в Кампанията като се запознаят с проекти, финансирани от ЕС в дните на отворените врати или участват в конкурсите.

Експертите от ОИЦ-Ямбол разясниха условията за участие и показаха сайта на Кампанията: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/ , на който желаещите да покажат 1aсвоите познания за културата и традициите на държавите-членки на ЕС в предизвикателна викторина и изразят творческия си подход в конкурсите за снимка и статия в блог. Интерес сред младите хора предизвикаха и атрактивните награди, предвидени за победителите в конкурсите.

За участие във фотоконкурса се изисква авторска креативна снимка на проект, съфинансиран от ЕС и втора на информационната табела на проекта. Срокът за участие е от 23 април до 31 август, 2018г. като могат да се предоставят произволен брой двойки снимки. Фотографиите на класираните 30 победители ще бъдат включени в пътуваща изложба.

Триседмично обучение по комуникациите на ЕС в Брюксел е наградата за тримата победители в конкурса за блогъри. За целта всеки участник трябва да напише и публикува до 31 август 2018г. статия за проект с европейско финансиране, променил живота на отделен човек, група от хора или региона като цяло и предостави линка към нея.

1cЖелаещите да тестват своите познания за европейските традиции и култура могат да се включат във викторината, като за победителите е предвидена кошница с деликатеси от различни европейски страни. Класираните (общо 8) ще бъдат обявявани два пъти месечно: на 15 и 30 май, юни, юли и август.

Младежите имаха възможност да разгледат картата с обявените събития от дните на отворените врати в Европа. Бяха презентирани ключови за областта проекти, съфинансирани от ЕС, които показаха по какъв начин се е подобрило качеството на живот в петте общини на областта и дадоха широко поле за избор на проект за участие в конкурсите.

Присъстващите се запознаха и с възможностите за намиране на информация за европейски проекти, които дава работата с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН и ИСУН 2020).

Чрез подобни срещи се цели да се разшири кръгозорът на младите хора и да се повиши интересът им към възможностите  да реализират своите идеи чрез европейски проекти.

About the Author :

Leave a reply