Евродепутатът Момчил Неков гостува на ПГСА”Кольо Фичето”

48366984_2068464499863667_7193362715132297216_nДепутатът от Европейския парламент – Момчил Неков, се отзова на поканата на  посланиците на Европарламента от ямболската строителна гимназия и посети учебното заведение. В разговор с педагози  и ученици от строителните специалности г-н Неков говори  за това, че е необходимо да има отлично взаимодействие между бизнеса и образованието, за да се подготвят необходимите кадри в различните професионални направления.

48384713_1921526317895077_1985539432203157504_nТака и децата ще имат своята реализация в професионален план. Констатациите на европейския парламент са доста тревожни в някои аспекти: Първата е, че нискоквалифицираното население, т.е. гражданите без професионална квалификация ще са поставени пред повишен риск от безработица и социално изключване, а изнесената от евродепутата статистика, че до 2025 г.  49 % от всички нови работни места в Европейския съюз ще изискват високо ниво на квалификация, 40% – средно ниво на квалификация, а само 11%  – ниско ниво на квалификация или никакви квалификации.

48373789_1859871290776856_5491447087612559360_nЕвродепутатът говори , че в Евросъюза вече определено се дава приоритет на професионалното образование, затова и България не трябва да изостава от тази тенденция. Той коментира и програмата „Еразъм+“, която подкрепя професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение чрез периоди на обучение в чужбина. Периодите на обучение могат да представляват работа, обмен на опит на работното място или наблюдение.

48396976_523445458144272_1090835132413116416_nЗасегната бе и темата за Европейския корпус за солидарност, който е нова инициатива на Европейския съюз, даваща възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Момчил Неков отговаря и на въпроси на ученици от ПГСА “Кольо Фичето“, а след това не пести аплодисменти по време на Коледния концерт на  ямболската строителна гимназия.

48358172_368001610671080_7493872179444973568_n

About the Author :

Leave a reply