Д-р Влахова: Спешната помощ е част от сигурността на населението

Честит празник на всички работещи в Спешните отделения, Центровете за спешна медицинска помощ и Координационните центрове!

Основата на спешната помощ в България бе поставено преди 23 години. Тогава започнахме работа млади и с много ентусиазъм. Началото бе поставено успешно. Посрещахме предизвикателствата с интерес, вървяхме по пътя с надежда. Пред спешната помощ бяха поставяни и много несвойствени задачи, които изпълнявахме наред с основните си задължения.

Осигурихме спокойствие по време на здравната реформа. Постепенно на пазара на труда всички останали специалности намериха своето място.  В годините на промени, голяма част от колегите специалисти по спешна медицина напуснаха спешната помощ, поради по-добрите условия и заплащане в други сфери на медицината.  Към днешния ден наблюдаваме спешна помощ с голям недостиг на кадри и ресурси.

Мотото на днешния световен ден на спешната медицина в Европа минава под наслова за необходимостта от квалифицирани лекари и медицински специалисти по спешна медицина, както и промяна в условията и организация на работата в спешните отделения, осигуряването на ресурса, необходим за съвременния облик на спешната помощ. Всичко това, както и развитието на академичната част, ядрото на спешната медицина, са гаранция за поставяне на специалността на правилното и и заслужено място. Тя е и гаранция за сигурността на населението на страната ни в условията на спешност.  Епидемията с Ковид 19 бе един тест за готовността и за работа при бедствия. И накрая Спешната помощ е била, е, и ще бъде част от сигурността на населението в страната. Тя е заслужила вниманието и отношението на правителството, за да заеме своето място. Нужно е взаимно желание.

На всички спешни медици желаем да са здрави и все така самоотвержени!

Д-р Недялка Влахова

Началник на Спешно отделение гр. Ямбол

About the Author :

Leave a reply