“Дъга за нашите деца”

zakl-konferenc 449aЧиталище „Умение 2003” – Ямбол приключи изпълненито на проект „ДЪГА за нашите  деца” с провеждане на заключителна конференция на тема: „Подобряване на взаимодействието между гражданското общество  и институциите за преодоляване на ранното напускане на училище, вследствие на ранното семейно съжителство и раннно раждане ”, която се проведе в гр. Ямбол на  02 август 2017г. от 11,00ч. в залата на БЧК – Ямбол.

В конференцията взеха участие председетателят на Ямболския районен съд г-жа Светла Митрушева, директори на училища от община Ямбол, “Тунджа” и Стралджа, представители на община „Тунджа”, областната и общинска дирекции „Социално подпомагане”, педагози, психолози и граждани.

Zakl-konferencaНа конференцията бе обобщено направеното по проекта,  който бе насочен както към първичната превенция на ранната бременност и раждането от деца, така и към интеграцията на родители в детска възраст и реинтеграцията им към образованието. Обобщени бяха предложения за промени в нормативната уредба на страната за по – успешно противодействие на негативните тендинци и бяха представени успешни методики за работа с деца в риск.

zakl-konferenc436Участниците в конференцията видяха 5 – те филма от образователна поредица по действителни случаи и получиха екземпляр от „Наръчник за закрила на детето”, в който са публикувани доклади, анализи, експертни мнения и обещаващи практики за превенция на ранната раждаемост, ранното семейно съжителство и ранното напускане на училище.

Изведени бяха препоръки от и към различни институции за подобряване на координацията между тях за по-ефективна дейност за преодоляване на тези проблеми.

Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по програма „Дъга” 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” .

About the Author :