Дружество към Съюза на юристите в България беше учредено в Ямбол

IMG_9465AАдминистративен съд – Ямбол стана домакин на учредителното събрание на дружество към Съюза на юристите в България /СЮБ/. Гост на учредяването на организацията беше Цветанка Спасова, главен секретар на Съюза. 14 юристи – съдии и адвокати от Ямбол, избраха свое ръководство и делегат за предстоящия 22-ри Конгрес на СЮБ. За председател на дружеството беше избрана адвокат Стефка Въжарова, за зам. – председател нотариус Димитър Лахтев, секретар Росица Миндова – съдебен помощник в Административен съд – Ямбол и касиер – адвокат Боряна Чорбаджийска. За делегат на 22-я Конгрес на Съюза на юристите в България беше избрана адвокат Въжарова. Конгресът ще се проведе на 28.03.2014 г. в сградата на СЮБ, София.

Съюзът на юристите в България е сдружение с нестопанска цел. Според Устава, приет през 2001 г., той е национална, доброволна и  независима организация на физически лица с юридическо образование и юридически лица с непартийна, научна и творческо-професионална правна дейност. Основните цели на СЮБ са да защитават правата и законовите интереси на членовете си, както и тяхната професионална и обществена позиция. Сред приоритетите на Съюза са изучаване на  ефективността на действащото законодателство, участието в обсъждане на проекти и закони, както и работата по повишаване на правната култура на гражданите. Председател на Централния съвет на Съюза на юристите в България е Владислав Славов.

 

About the Author :