Дружеството на ямболските писатели сред челните

На няколко места в своя отчетен доклад на проведеното отчетно-изборно събрание председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов спомена ямболското дружество сред  челните във взаимовръзките му със сдружението… Той го нареди наравно с Панагюрище, Първомай, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Варна и други общини за тяхната активност, с които СБП работи най-добре. Ямбол бе споменат на първо място сред общините с най-голям дял за тези големи постижения.

След няколко поредни отлагания във връзка с изричните заповеди на министъра на здравеопазването  от 31 март и 12 април за забрана на всякакъв вид конгресни и конферентни дейности на закрито, заради пандемията,  и поради загрижеността на ръководството на сдружението да не бъдат членовете му изложени на опасност, в крайна сметка бе взето решение за промяна на отчетно-изборното събрание на СБП от 24 април на 3 юли. Така миналата събота в столицата присъстващите изслушаха отчетния доклад на Боян Ангелов от името на УС на СБП за изминалия 4-годишен период, отчет от председателя на Контролната комисия Атанас Зездинов, както и финансов отчет.

След проведените разисквания по най-актуалните въпроси, се пристъпи към избор на председател на сдружението на СБП, избор на Управителен съвет и избор на Контролната комисия. За членове на Управителен съвет на сдружението бяха предложени 36 кандидатури на автори от страната и 5 кандидатури за членове на Контролната комисия. За председател на Съюза на българските писатели бе предложена кандидатурата само на досегашния председател Боян Ангелов.

Съгласно устава на сдружението бе проведено тайно гласуване, в което бяха пуснати общо 293 легитимни бюлетини, от които Боян Ангелов получи общо 282 гласа от гласувалите. От предложените 36 кандидатури за членове на УС, 7 получиха одобрението по формулата 50+1 от общия сбор. А те са поетът-преводач  Иван Есенски – със 191 гласа, поетът Тенко Тенев (председател на Дружеството на писателите в Ямбол) – със 178 гласа, поетът-белетрист Трендафил Василев – със 173 гласа, литературният критик проф. Ивайло Христов – със 170 гласа, писателят Тео Буковски – със 154 гласа, поетът Георги Ангелов – със 153 гласа, и детският писател Кирил Назъров – със 151 гласа.

За Контролната комисия поетесата-преводач Надя Попова получи 244 гласа, Лидия Николова (публицист)  – 190 гласа, и Пенка Чернева (есеист) – 159 гласа. При следващото общо събрание, което ще се състои най-вероятно през  есента, ще бъдат избрани и останалите 5 члена към УС на СБП, за да се допълни броят им до 12 плюс председателя на СБП. Избраните от Общото събрание председател на СБП, както и членовете на УС и КК са с мандат от 3 юли 2021 година до 3 юли 2025 година.

В общ план проведеното на 3 юли отчетно-изборно събрание  бележи подем от СБП през изминалия отчетен период, част от който са и успехите на Дружеството на писателите в Ямбол. Или както сподели поетът Тенко Тенев, „това е едно национално признание за ямболските творци“.

Председателят на СБП Боян Ангелов поздрави присъстващите и допълни емоционално: „Писателят е ранима личност, ала той притежава и таланта да борави както никой друг със словото, което би могло да бъде животоспасяващо лекарство, но и смъртоносно оръжие. Ето защо призивът за повече търпимост и повече човечност не е загубил и сега своето значение!“

Илко Капелев

 

About the Author :