Драстичен спад на нощувките през януари

41_bigПрез месец януари 2016 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 208, а на леглата – 588. В сравнение с януари 2015 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 14.3% а на леглата в тях – с 16.6%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2016 г., е 2.5 хил., или с 63.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2016 г. намаляват с 24.8% в сравнение със съответния месец на 2015 г. и достигат 1.1 хиляди. Те са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 158, а пренощувалите българи са 907 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.6 нощувки, а българските – средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2016 г. е 13.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява със 17.6 процентни пункта=

Приходите от нощувки през януари 2016 г. в областта достигат 85.2 хил. лв., или с 58.1% по-малко в сравнение с януари 2015 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 53.7%, така и от чужди граждани – с 63.9%=

About the Author :