Драстичен спад на дела в Районен съд – Ямбол

DSC005521Драстично са спаднали наказателните дела в Районен съд – Ямбол през тази година, научи „Неделник”. Намалението се отнася както за делата от общ характер, така и за административните дела. Съдии коментират, че не постъпват нови дела при тях, което е изненадващо, защото от полицията отчитат по-висока разкриваемост на престъпленията за 2014 г., но е възможно тези дела все още да не са стигнали до съдебна фаза.

За магистратите е по-странно това, че няма и наказателно-административни дела, с които гражданите оспорват наложените им наказания от контролиращите институции. Възможно е през последната година контролът рязко да е намалял, защото обикновено по време на политически и управленски кризи и администрацията не се претрепва от работа, а с въведените нови изисквания за спиране на пътя само ако има записващо устройство вероятно рязко са намалели и пътните проверки през последните няколко месеца.

На този етап статистика за намалението все още няма, тъй като отчетите на съдилищата са годишни, или поне за тяхна употреба се правят на полугодието, но съдии, които работят от години в наказателно отделение усещат рязката промяна в постъплението на делата.

Тенденцията за спад на наказателните дела в Районен съд – Ямбол е започнала от няколко години, но сега е най-силно изразена. През 2014 г. в съда са разглеждани общо 5424 дела (новопостъпили и останали от предходни години), от които 3796 са граждански, а 1631 са наказателни. В сравнение с 2013 г. разглежданите дела са намалели с 256, а с 2012 г. – с 280.  В годишния отчет е посочено, че са намалели както новопостъпилите дела, така и разглежданите и свършените, но не е направена по-детайлна разбивка.

През 2014 г. разглежданите административно-наказателни дела в Районен съд са били 394, от които 140 по Закона за движение по пътищата.

Тенденция към намаляване на делата има и в Окръжен съд – Ямбол. През 2014 г. в него са постъпили 206 граждански дела (с 48 по-малко от 2013 г. и с 15 по-малко от 2012 г.) Новоостъпилите наказателни дела през 2014 г. са 41, докато година по-рано са били 74, а през 2012 г. – 51. Въвзивните дела в съда, които се гледат като втора съдебна инстанция лека са се увеличили през 2014 г. Новопостъпилите граждански дела са 221, докато през 2013 г. са били 192, а през 2012 г. – 208. По-голямо увеличение има при наказателните дела – 190, защото през 2014 г. са били 140, а през 2012 г. – 127. Увеличението им се дължи най-вече на обжалваните дела на Елховски районен съд за незаконно преминаване на границата.

Единствено Елховски районен съд отбелязва значително покачване на делата заради бежанския наплив. През 2014 г. в съда са гледани общо 2472 дела, което е с 455 повече спрямо 2013 г. и с 945 повече спрямо 2012 . В ЕРС през миналата година са гледани 747 граждански и 1725 наказателни дела, които са повече дори и от наказателните дела в Ямболски районен съд.

 Диана Иванова

About the Author :