Драматичен театър „Невена Коканова“- Ямбол с нов спектакъл

Ямбол, 2.03.2021

В навечерието на Трети март – Националният празник на България Драматичен театър „Невена Коканова“ обяви новия си проект „Ямбол – нашия дом завинаги“.

Това е исторически спектакъл с малко известни факти за живота в Ямбол преди Освобождението и следосвобожденска България.

Спектакълът е посветен на 145 годишнина от Априлското въстание.

Сюжетът на историческия спектакъл на ДТ „Невена Коканова“ е фокусиран върху исторически личности, оставили ярка диря в борбата за Освобождението на Ямбол и България. Личности, които още преди Освобождението са приели мисията да поставят основите за формиране на Ямбол като общ духовен и религиозен център, като общ дом, с развито образование и култура и продължили да надграждат започнатото и след 1878 година за благоденствието на бъдните поколения.
В спектакъла са използвани проучвания на историците Христина Женкова и Хараламби Баев, както и снимков материал на Регионален исторически музей Ямбол.

Автор на спектакъла „Ямбол-нашия дом завинаги“ е Дияна Радева, мултимедията е дело на Вълчо Янев, а пластиката на Атанас Жеков – КРОКО.

В спектакъла участват Даниела Райчевска, Димитър Димитров, Цветелина Кънева, Михаил Лазаров и деца от Театрална група „Палечко“ към НЧ „Съгласие-1862“.

Премиерният спектакъл ще бъде на 16 март от 18:30 часа в ХГ „Жорж Папазов“.

Драматичен театър „Невена Коканова“, Ямбол продължава да търси нови пространства за своите спектакли.

ХГ „Жорж Папазов“ ще бъде и мястото, където на 4 март ще бъде представен приетия изключително радушно от публиката поетичен спектакъл „Спасението е любов“ с начален час 18:30 ч.

About the Author :

1 Comment to “Драматичен театър „Невена Коканова“- Ямбол с нов спектакъл”
 • Атанас Атанасов
  March 14, 2021 - Reply

  ДО
  РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЯМБОЛ
  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ЯМБОЛ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
  КМЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА
  КМЕТ НА С. ОКОП, ОБЩ. ТУНДЖА
  КМЕТ НА С. КУКОРЕВО, ОБЩ. ТУНДЖА
  копие:
  МЕДИИТЕ

  ЖАЛБА – СИГНАЛ

  от АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
  – бивш служител в Драматичен Театър „Невена Коканова” гр. Ямбол
  адрес: гр. Ямбол, ………………..

  ОТНОСНО: Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на незаконни сметища

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
  Информирам ви, че лицето Михаил Лазаров, в качеството си на директор на Драматичен театър „Невена Коканова” – Ямбол, е отговорен за незаконното изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани и незаконни сметища в града и извън него.
  Години наред в резултат на множеството строителни ремонти в сградата на читалище „Съгласие” – Ямбол, както и в трите апартамента предоставени за ползване на театъра, се натрупваха огромни количества строителни отпадъци – вар, фаянс, плочки, теракоти, тухли и др. В случая директорът Михаил Лазаров даваше разпореждания на шофьора Иван Николов и указваше къде да бъдат изхвърляни отпадъците. Аз и останалите сценични работници бивахме задължавани да натоварваме служебния камион с отпадъците, след което ги изхвърляхме на избраните от него места, които представляваха нерегламентирани сметища. За това че изхвърлянето на отпадъците беше незаконно, съдех по реакциите на шофьора, който внимаваше тази дейност да не бъде разкрита и наоколо да не присъстват странични хора.
  Едно от тези сметища се намираше на „Обходен път Юг” откъм страната на ж. к. „Възраждане”. Камионът навлизаше в една отбивка (черен път), и там изхвърляхме отпадъците.
  Друго такова сметище се намираше на влизане в с. Кукорево отдясно, от западната страна на шосето.
  Изхвърляли сме огромно количество отпадъци и в с. Окоп, община Тунджа. В резултат на ремонтните дейности под зрителната зала, във връзка с инсталирането на отоплителни съоръжения, се бяха натрупали огромни количества отпадъци, които впоследствие бяха закарани в с. Окоп и изхвърлени на брега на един канал в западната част на селото. Спомням си че за целта прекосихме цялото село и след преминаването на някакъв мост завихме наляво по протежение на канала и там изхвърлихме отпадъците.
  В случай на необходимост мога лично да покажа местата на незаконните сметища, където сме изхвърляли въпросните отпадъци.
  Доколкото ми е известно, тази ремонтна дейност, под зрителната зала, е ставала със знанието и съгласието на ръководството на читалището както и на читалищното настоятелство. Лично директорът Лазаров е давал отчет пред читалищното настоятелство за това как вървят ремонтните дейности и за всичко свързано с тях, от което следва, че ръководството на читалището също би трябвало да поеме отговорност за тази незаконна дейност.
  Предвид гореизложеното

  МОЛЯ

  Да направите необходимото разследване и след доказване на горепосочените факти да потърсите отговорност от директора на ямболския театър Михаил Лазаров за тази му незаконна дейност, в т. ч. прокуратурата да му повдигне обвинение по чл. 353б от НК – нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на незаконни сметища, като за целта бъде повдигнато обвинение и срещу ръководството на читалище „Съгласие” представлявано от секретаря Ваня Лазарова и членовете на читалищното настоятелство, за това че не са упражнявали достатъчен контрол и на практика са допускали Михаил Лазаров да извършва това престъпление.

  С уважение: Атанас Атанасов
  гр. Ямбол
  28.01.2021 г.

Leave a reply