Драгомир Димитров: След 1989 г. това е едно от най-недемократичните управления на Ямбол

D. D.Общински съвет – Ямбол се явява като една притурка към общинска администрация, заяви на пресконференцията на АБВ общинският съветник и лидер на ямболската общинска организация Драгомир Димитров. Той обясни, че ГЕРБ са завзели всички възможни позиции, за да не допуснат никоя друга партия да не може да влияе на решенията на съвета и се аргументира. В самото начало съветниците от ГЕРБ направили предложение комисиите да бъдат от 7 души, като четири от тях или иначе казано мнозинство да са от съветници на същата партия, и задължително взели и всички председателски места в комисиите,  за да може на председателски съвет те да решават какъв ще е дневният ред на сесиите. След 1989 г. това е едно от най-недемократичните управления на Ямбол, коментира още Драгомир Драганов.

За да няма такъв явен недемократичен подход към местната власт, той предложил комисиите да се състоят от 9 членове, за да няма ГЕРБ мнозинство във всички комисии и председателите и членовете на комисиите да бъдат според съотношението на представителството на партиите в Общинския съвет. Това предложение не е било прието от съветниците, а Драгомир Димитров недоумява как неговите колеги не са защитили нито интересите на гражданите, нито интересите на партиите, нито собственото си достойнство, за да докажат, че не са зависими.

Хората трябва да знаят, че решенията не се взимат от Общинския съвет, а от ГЕРБ и останалите партии нямат никаква възможност да влияят, защото съветниците на тази партия не допускат в залата да има решение, различно от сведеното им за гласуване.

„Аз не съм съгласен гражданите да ме причисляват като общински съветник към решението, например, за Синята зона, каквото е гласувано в този вариант, не съм съгласен със създаването на допълнителните общински предприятия”, но всичко се гласува по команда,    каза още съветникът от АБВ.

Според него той ще продължи да изразява различното си мнение, дори и да не бъде чуто и взето под внимание.

Драгомир Димитров уточни, че от следващата седмица той ще има открита приемна и тъй като знае, че за гражданите е трудно да достигнат до кмета, той изрази готовност да бъде посредник за поставяне на проблемите им пред общинска администрация.

 

About the Author :