До 31 март присъединените по старите условия на програма DESIREE Gas могат да кандидатстват за компенсация

zx640c_467047Битовите клиенти на „Овергаз Мрежи“, които са се възползвали от програмата DESIREE Gas* преди да бъдат въведени новите условия, могат да кандидатстват до края на март 2019 г., за да получат допълнителна финансова помощ за компенсация на разликата. През август 2018 година бяха подобрени условията за осигуряване на безвъзмездна помощ по програмата, а промените включват увеличаване на финансирането от 20% на 30% от допустимите разходи и допълнително възстановяване на 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа (без ДДС).

За да получат допълнителното финансиране по проекта, клиентите, финансирани по старите условия, трябва да попълнят съответните документи в най-близкия клиентски център на Овергаз до 31.03.2019 г. Всеки бенефициент трябва да носи със себе си лична карта, за да удостовери, че той е кандидатствалият за безвъзмездната помощ. След подаването на документите предстои процедура по разглеждане и потвърждение на кандидатурите от страна на управляващия орган на проекта – Министерството на енергетиката, който нарежда и плащанията към Европейска банка за възстановяване и развитие. Когато банката преведе средствата към газоразпределнителната компания, сумите ще бъдат приспадани от месечните задължения за природен газ на битовите клиенти до тяхното изчерпване.

Проект DESIREE Gas ще продължи да осигурява безвъзмездна финансова помощ за газификация на българските домакинства до юни 2020 година или до изчерпване на заделените средства от 10 милиона евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ от 2 347 лева за едно домакинство се запазва. Повече информация клиентите могат да намерят на http://desireegas.bg/bg-bg/  или на https://gas.overgas.bg/desiree-clients/.

*От 2016 г. проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ в България“ (проект DESIREE Gas) осигурява безвъзмездна финансова помощ за газификация при замяна на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергия, дърва и въглища.

 

About the Author :

Leave a reply