До 3 дни военните завършват преградното съоръжение на границата с Турция

DSC07777До 20 юли 30-километровото защитно съоръжение на границата с Турция ще бъде окончателно завършено. Това съобщи командирът на Сухопътни войски ген. м-р Андрей Боцев пред министъра на отбраната, който провери хода на изграждането на инженерното съоръжение на държавната граница. То се строи от военните като втори етап от операция „Съвместни усилия”.

DSC07793От 20 януари досега са изградени напълно второстепенната преграда от страната на Турция, а от основната преграда с височина 3 метра остават само да се заварят  900 пана и да се разпъне 20 780 метра режеща тел  тип „Бруно”. Военните са убедени, че това ще стане през следващите три дни, защото от 21 юли започва изтеглянето на техниката. Ежедневно на обекта са работили 140 военослужещи от Сухопътните войски и специализирана техника, която е достигала до 70 машини, което досега коства на военните 1 362 887 лв. На място ще бъдат оставени само 3 екипа за довършителни работи след приемане на обекта. През първия етап от операцията военните са построили 107 км пътища, 20 водоснабдителни кладенци и 53 метра отводнителни канавки. В този период през 23 дни условията не са позволявали да се качва до границата бетон за фундаментите, а по технология мрежата трябва да се монтира след 7-дневен срок, а през 15 дни дъждовете не са позволявали да е работи.

DSC07801Военният министър подчерта, че проектът и реализацията му са били изключително сложни и трудни. „Няма друга структура, която би се справила в тези условия, за толкова време, при такава цена. За сравнение 10 км защитна ограда в Гърция в равна местнот по течението на Марица монтирана за 9 месеца при цена малко над 9 млн. лв. Тук реално с всички довършителни работи, монтаж на 30 км защитно съоръжение за 5 месеца на стойност 7,7 млн. лв.”, каза министър Найденов.

About the Author :