До 2036 г. община Ямбол ще върне 10 327 369 лв. по дългосрочния заем, който иска да изтегли за пет обекта

Ямбол, 21.04.2021 г.

Пет обекта, сред които и цялостна реконструкция на уличното осветление за 3 886 680 лева с ДДС, предвижда да финансира с дългосрочен заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ в размер на 8 764 494 лева община Ямбол. Заемът ще се тегли за 15 години с три години гратисен период и ще се изплаща – от 2024 до 2036 г., най-високата годишна вноска е 900 088 лв., която ще се плаща 8 години, останалите са по-малки. В края на периода според първоначалните разчети общината ще е върнала 10 327 369 лв.

Това стана ясно на общественото обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен дълг, което се проведе на 19 април.

Зам.-кметът на община Ямбол Васил Александров представи обектите и индикативните им стойности с кратки засяснения по някой от тях.

 1. Обект “Основен ремонт- реконструкция на ЦГЧ-2” включва: ул. “Търговска” от ул. “Богомил” и ул. “Срем” до ул. “Гр. Игнатиев”- III-ти клас – индикативна стойност 1 005 890 лв.
 2. Обект “Рехабилитация и реконструкция на ул. ”Крайречен булевард” и ул. “Търговска” при кръстовище до Комплекс за социални услуги за деца и възрастни /КСУДВ/ . Ще се проектира кръгово кърстовище с очаквана индикативна стойност в размер на 400 000 лв. Предимства – това осигурява в пъти по-голяма пропускливост на трафика, по-голяма безопасност, намаляват се отделените вредни газове от автомобилите. Предложението за кръгово кръстовище е между улици от първостепенната пътна мрежа на Ямбол ул. ”Крайречен булевард” е трети клас, а ул. “Търговска” – четвърти клас. И двете улици са важни артерии, водещи до важни изходи на града, а това ще доведе до намаляване потока от автомобили в натоварените часове в ж. к-си „Диана“, „Зорница“ и „Хале“.
 3. Обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Крайречен булевард“ и ул. “Търговска“. Етапно строителство. Индикативна стойност 2 482820 лв.
 4. Обект “Извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт, изграждане и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол. 3 840 000 лева с ДДС.

За привеждането на системата за улично осветление на община Ямбол в допустимите норми е разработен технически проект, с който се прилагат енергоспестяващи мероприятия – подмяна на остарелите типове осветителни тела с висок разход на енергия със светлодиоди, цялостна модернизация и реконструкция на уличното осветление с въвеждане на система за енергиен и експлоатационен мониторинг, изграждане на осветление, където е необходимо. След реализирането на този проект ще се постигне високо ниво на икономия от спестена електрическа енергия и спестени директни разходи по поддръжка на системата.  Проектът обхваща територия от 21 599 676 кв. м.

 1. Обект “Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“ от осова точка 79 до о. т. 336 по плана на гр. Ямбол – Аврен“. Етапно строителство. Индикативен размер 903 184 лв.

За всички проекти са предвидени авторски надзор в размер на 81 360 лв. и строителен надзор за 51 240 лв.

Един от най-задаваните въпроси беше защо се налага тегленето на заем, след като общината има над 16,7 млн. лв. преходен остатък от 2020 г., сред които са и отпуснатите от правителството 7 340 560 лв., на което от администрацията отговориха, че този преходен остатък е заложен в обекти на бюджет 2021 г.

В поемането на дълг няма нищо страшно, правим го в семействата си, правят го и публичните власти, но гражданите трябва да бъдат информирани за дългосрочния дълг, който иска да тегли община Ямбол, тъй като срокът на изплащане е 15 години с 3 г. гратисен период и четири местни власти след тази ще го изплащат, коментира общинският съветник Катя Георгиева. Тя предложи да се направи разяснителна кампания и да могат хората чрез анкети в социалните медии и в специално обособени урни в общината и в търговски вериги да се произнесат дали са съгласни.

Кметът на Ямбол Валентин Ревански обяви от трибуната какви икономии са направили спрямо 2019 г. Според него от фонд работна заплата и от дофинансиране спестяват по 654 000 лв. на година; от издръжка на администрацията 182 000 лв.; от охрана на общински обекти 390 000 лв., от икономии на второстепенни разпоредители с бюджетни средства – т. е. от общинските предприятия – 1 567 000 лв. за година. Общо според него спестената сума за 2021 г. спрямо 2019 г. била 2 207 000 лв. Като се сметнат обаче изброените от него суми – размерът на икономията отива на 2 793 000 лв. Логично общинският съветник адв. Георги Георгиев попита като има толкова спестени пари за година защо се налага да теглим заем. И за това беше обяснено, че тези икономии са заложени в бюджета за текущи ремонти.

Другото споделено от няколко души мнение беше, че се планира да се ремонтират пътни участъци, които изобщо не са в тежко състояниое и има много по-разбити улици, особено в кварталите.

Най-колоритен в изказването си беше Каньо Канев, който определи искането за заем за тези обекти като разхищение и отново поиска ремонтите да са насочени към кварталите, а не само в централната част на града. Според него по-наложително е да се изгради кръстовището до ХЕС, отколкото до комплексния център.

Между Каньо Канев и кмета Ревански  възникна полемика за ремонта на уличното осветление. Каньо Канев разказа, че докарал в Ямбол най-добрият специалист по улично осветление проф. Христо Василев. И допълни, че тогава професорът поискал сумата от 15 000 лв., за да прокара един проект по Норвежката програма, който според него щял да бъде между 300 и 500 хиляди евро, напълно достатъчно за цялостното изграждане на уличното осветление, но кметът Ревански не се съгласил. „Сега кметът ни агитира, че трябва да направим осветление за 3 840 000 лв., а коректната оценка на осветлението беше 1,3 млн. лв. с ДДС“, заяви още Каньо Канев. „Когато говорим за обществени средства, аз искам да помоля ръководството на общината да ги управлява така, както управляват техните фирми, техните семейни средства – там вероятно са  много пестеливи”, каза още той и предложи да се създаде общинско предприятие за сметосъбиране и да се поставят фотоволтаици на общинските сгради. В неподражаемия си стил Каньо Канев заяви още „Аз искрено съжалявам, в началото имах много добро мнение за вас и вашето управление до един момент, и сега искам да ви кажа, че ревизирам своето мнение. Навремето ние основахме един граждански комитет „Да защитим Ямбол от кмета”. Не знам, ако продължавате така, дали няма да го възстановим отново и да започнем своята гражданска дейност”.

Валентин Ревански отговори на Каньо Канев, че нещата около предложението на професора не били точни, защото участието на общината трябвало да бъде значително за проект по Норвежката програма, а направеното от тях обследване струвало само 5000 лв.

Кметът отново употреби израза „има мнение, няма понятие“, визирайки компетентността на Каньо Канев, на което той учудено отговори, че специалноста му е точно в сферата на осветлението.

Председателят на Управителния съвет на баскетболния клуб Христо Христов подкрепи заема, според него той е приемственост към правено досега и допълни, че в условия на криза трябва да се инвестира.

About the Author :

2 Comments to “До 2036 г. община Ямбол ще върне 10 327 369 лв. по дългосрочния заем, който иска да изтегли за пет обекта”
 • пурко
  April 21, 2021 - Reply

  Бай Каньо е изкукуригал . За чий ние кръгово на ХЕС и сега в час пик се минава за 5-6 минути, да не говорим за колко време трябва да се блокира цялото кръстовище и какъв хаос ще доведе това ,д а не говорим че има много по-належащи неща от това кръгово да не говорим и за стотиците пешеходци ще трябва да прелитат през кръговото или да е изгради подлез за поне един милион лева . А за осветлението МРЕЖАТА Е амортизирана трябва да се подмени не сам осветителните тела , стълбовете също са в лош състояние . Но е и факт че ремонтите са концентрирани само в една част на града – Аврен и ЦГЧ . Спешно трябва да се направи или кръгово или светофар на изхода за Сливен , основен ремонт а на Улица Пирин към жп гарата както и да се махнат колите паркирали по Индже Войвода !

 • Бай Иван
  April 26, 2021 - Reply

  Саво за центъра се теглят заеми и се прави нещо. Нашата улица е осеяна с дупки от по 20-25см. От 2 години правим подписки да дойдат да ги запълнят поне, но се оказва,че не сме приоритет. Били сме “пристрани”, а ни водят широк център. Цялото кварталче възлагахме големи надежди на новата управа и масово гласувахме, а тя каква стана…

Leave a reply