До 20 юни събират оферти за доизграждане на болничния комплекс

chМБАЛ „Св. Пантелеймон” обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за доизграждане на болничния комплекс. До 20 юни ще се събират оферти, а отварянето им е планирано за 21 юни в самата болница.

Обявената прогнозна цена е 22 250 000 лв. без ДДС, но с данъка ще достигне 26 700 000 лв. В обществената поръчка е заложено доизграждането на блок 2, който е основната болнична сграда с главното приемно фоайе на болницата. Сградата включва операционен блок за цялата болница, отделения „Образна диагностика”, „Трансфузионна хематология”, „Акушерство и гинекология”. В сутерена ще се намират зоните за стерилизация и дезинфекция, а блок 1 е стационарен блок с болнични отделения с 250 легла, административно-стопански блок, клиничните лаоратории и консултативно-диагностичния блок. В обществената поръчка не се включват ниво приземен етаж (б. а където вероятно ще бъде Спешно отделение, но то ще се изгражда по друг проект) и етаж 11 и 12.

В обявлението за обществената поръчка не е посочен срок на завършване на обекта. На този етап не е ясно колко време ще е необходимо да приключи обществената поръчка и да бъде избран изпълнител, да не говорим, че нещата могат да се проточат с месеци, че и година, ако има обжалване.

На 8 май Министерски съвет прие решение за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД – Ямбол. Предвижда се капиталът на лечебното заведение да бъде увеличен с парични вноски в размер до 27 000 000 лв. за периода 2019 – 2021 г.

Съобщено беше, че увеличението на капитала ще се извърши чрез издаване на нови акции, след извършване на парични вноски – през 2019 г. – вноска в размер на 8 100 000 лв.; през 2020 г. – вноски в размер до 13 500 000 лв.; през 2021 г. – вноски в размер до 5 400 000 лв.

Към 31.12.2018 г. капиталът на дружеството е в размер на 10 264 417 лв. Месец след взетото решение от Министерски съвет капиталът все още не е увеличен и си остава такъв, какъвто е бил в края на годината, показва справка в Търговския регистър, но вероятно е необходимо време за регистрация на промените, ако всичко наистина е задействано и цялата тази патардия не е била само предизборен пушек.

В цялата еуфория около пристигането на Бойко Борсов в Ямбол и предизборния напън в Министерски съвет така и не стана ясно защо изведнъж довършването на болничния комплекс ще струва повече от двойно. Преди години се говореше, че трябват 12 млн. лв., а сега се предвиждат до 27 млн. лв. Колко ще струва медицинското оборудване никой не казва, но надеждите ни за нова болница все пак остават.

Всички в Ямбол се надяваме този път „парата” наистина да задвижи влака, а не само да надуе свирката.

Диана Иванова

About the Author :