До 12 септември са се преброили електронно 5577 души в Ямболска област

В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 17 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 7.00 ч. на 12 септември в област Ямбол са се преброили общо 2 444 домакинства с 5 577 лица в 2 286 жилища, разпределени по общини (табл. 1).„

  1. Електронно преброени жилища, домакинства, обичайно пребиваващи лица, в т.ч. по пол, и временно присъстващи лица към 7.00 часа на 12 септември 2021 година

 

 Област Община Жилища Домакинства Лица (без временно присъстващи) Мъже Жени Временно присъстващи лица
Ямбол   2286 2444 5577 2630 2947 62
Ямбол Болярово 33 36 76 39 37 2
Ямбол Елхово 214 236 532 256 276 4
Ямбол Стралджа 61 71 161 73 88 1
Ямбол Тунджа 126 137 313 158 155 3
Ямбол Ямбол 1852 1964 4495 2104 2391 52

 

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, както и във всички държави – членки на Европейския съюз, се провежда веднъж на 10 години. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

 

About the Author :

Leave a reply