До месец съдът решава за облигационния заем

DSC08520До месец Ямболският административен съд ще се произнесе дали ще уважи искането за отмяна на частта от Бюджет 2019 на община Ямбол, касаеща облигационният заем и обектите в капиталовата програма, които ще се финансират с него. Съдът даде ход на делото по същество и двете страни – обжалващият решението Иван Кърцъков и защитникът на Общински съвет изразиха позициите си. Адвокат Кескинов поиска жалбата да бъде уважена, защото решението на Общински съвет за приемане на Бюджет 2019 в частта му, касаеща облигационния заем и обектите, които ще се финансират с него, е прието в нарушение на разпоредби на Правилника за дейността на Общинския съвет, Закона за общинския дълг  Закона за публичните финанси.

DSC08519Според него са нарушени чл. 42. 1.3 и член 42.1.6 според които постоянните комисии трябва да обсъдят проектите за решения и да предоставят становището си на водещата комисия.  Две от комисиите изобщо не са разглеждали на заседание бюджета, една го е гледала на 29 януари, а останалите – в това число и водещата бюджетна комисия са заседавали на 28 януари, т. е. не е изпълнено изискването водещата комисия да обобщи предложенията на останалите комисии. Нарушен е и чл. 42.5 от Правилника, според който в дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети становища на постоянните комисии.

DSC08521Адв. Кескинов твърди, че кметът съзнателно е заблудил Общинския съвет с предложението си, защото три дни преди гласуването на бюджета е прекратил договора за уличното осветление, а не е уведомил за това общинските съветници и ги е подвел и за сроковете на изпълнение на обектите – през юни. Според него е проблем и че първото решение за дълга не е отменено, а е гласувано второ и то с над 600 хиляди лева повече.

DSC08524 Той твърди, че дългът не е залегнал в тригодишната бюджетна прогноза, че е нарушен чл. 17 ал. 1 т. 6 от Закона за общинския дълг, където се изисква посочването на максимален лихвен процент, а Общински съвет е гласувал плаващ лихвен процент. Освен това не са изготвени правила за избор на финансов посредник. Част от обектите – като ул. „Руен” и ремонтът на ул. „Боровец” са отпаднали от списъка, но общият размер на дълга остава непроменен.

DSC08522Защитникът на Общински съвет поиска жалбата да не бъде уважена и заяви, че ще внесе писмените си мотиви. Той представи пред съда и документ за направените разноски по делото в размер на 3600 лв.

Тричленният съдебен състав оповести, че ще се произнесе в едномесечен срок от получаване на писмените мотиви.

Диана Иванова

About the Author :

Leave a reply