До къде е изпълнен проектът за водния цикъл?

Obshtina Yambol_Voden cikyl (1)Невероятно, но факт! След материала на вестник “Неделник” и електронния сайт “Делник” – “Пълна мъгла с проектите на община Ямбол”, от общината и от Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл се засилиха да дават информация за хода на проектите. Предоставяме ви я без промени, защото сме убедени, че тя е важна за гражданите на Ямбол. По-важното е обаче и пресцентърът на общината и Звеното за управление на проекта за водния цикъл да осъзнаят, че прозрачността и добрата информираност са важни не само за европейските проекти, но и за всичко, което се прави с общински средства.

Най-мащабният инфраструктурен проект на община Ямбол напредва, въпреки обилните летни и есенни дъждове и високите подпочвени води. „Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” е вече в края на първия етап на изпълнение, който ще приключи с цялостната реконструкция на градската канализация и водопроводната мрежа. Към настоящия момент са изградени 70 процента от мрежата – нова битова канализационна, изпълнена разделно от мрежата за дъждовни води, както и подмяна на водопроводи по трасето на новата битова канализация. Въпреки дъждовното лято и затрудненията при строителството заради лошите метеорологични и хидрогеоложки условия , изпълнението на проекта напредва. Строителите са допълнително възпрепятствани и от високото ниво на подпочвените води, предвид че градът се намира между двата ръкава на Тунджа.

Obshtina Yambol_Voden cikyl (4)Продължава строителството и довършителните работи по изграждане на канализационните помпени станции – 3 станции за битови и индустриални отпадъчни води и 2 за дъждовни води. Доведени  докрай са дейностите по преминаването на напорен колектор на КПС V-2 през р. Тунджа и предстои включването му в съществуващия  главен колектор І. Към момента се изпълнява преминаването на напорната част от Колектор Индустриален през р. Тунджа и предстои включването му към Главен колектор V, който от своя страна ще превежда отпадъчните битови и индустриални води от Промишлена зона през каналните помпени станции до ПСОВ. Изградени в груб строеж са и двете дъждовни помпени станции, работи се усилено по отливните канали. Предстои доставката и монтажа на оборудването на обекта.

Obshtina Yambol_Voden cikyl (3)Вече е изготвен и одобрен проектът за строителството на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и реконструкция на Главен колектор IX. Издадено е разрешително за строеж и са в ход същинските СМР – отнет е хумусният пласт на площадката и е направен изкопът за пясъкозадържателя. В началото на месец ноември стартират и дейностите по реконструкцията на Главен колектор ІХ, като ще бъде подменен и водопроводът по трасето му.

АПЕЛ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

Obshtina Yambol_Voden cikyl (5)Община Ямбол призовава гражданите да не предприемат действия по присъединяване към новата канализационна мрежа преди окончателното приключване на строително-монтажните работи по проекта за Водния цикъл на града. Към процеса може да се пристъпи едва при цялостното завършване на канализационните помпени станции и въвеждането им в експлоатация. Всякакви предварителни действия ще доведат до запълване на тръбите и изкопите с отпадъчна вода, което затруднява и допълнително забавя работата на строителите. Възпрепятства се и процесът на видеонаблюдение по новоположените канализационни тръби, който е задължителен преди пристъпването към асфалтиране на съответния участък. Видеонаблюдението има за цел да установи наличие на евентуални дефекти по трасето на новоизградената канализационна мрежа. Община Ямбол и фирмата-изпълнител на строителните дейности апелират към всички граждани за разбиране и търпение. Към присъединяване към мрежата гражданите могат да пристъпят едва след официално известяване от страна на община Ямбол.

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол” е на обща стойност 93 421 246 лв., финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, от които 72 239 567 лв. се предоставят от Кохезионния фонд на ЕС, националното съфинансиране е в размер на 18 059 892 лв., а съфинансирането от страна на община Ямбол възлиза на 3 121 787 лв.

Информационен ден

На 4 ноември (вторник) община Ямбол провежда Информационен ден във връзка с изпълнението на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол”. Експерти от Звеното за изпълнение на проекта ще предоставят подробна информация за извършваните строително-монтажни дейности и процеса на присъединяване към новоизградената ВиК мрежа. Гражданите ще получат информация и за старта на работата по строителството на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води.

Информационният център ще бъде разположен в Народно читалище „Пробуда” и ще работи от 11.00 до 15.00 часа на 4 ноември 2014 г.

About the Author :