До края на декември може да се смени личния лекар

RZOKРайонна здравноосигурителна каса гр. Ямбол напомня на всички здравноосигурени лица, че от 1 декември до 31 декември 2015 г. могат да сменят своя личен лекар с друг, който е сключил договор за работа с НЗОК/РЗОК. Формулярът за смяна (т.нар. регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК.

За смяната не се изисква отписване от листата на досегашния личен лекар. Това, както и включването на новоизбраните в пациентската листа на новия общопрактикуващ лекар, се извършва по служебен път в РЗОК.

Здравноосигуреното лице трябва да впише своите лични данни в регистрационната форма за постоянен избор. От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар (ОПЛ) следва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор. От тази дата пациентът може да ползва услугите на новия си личен лекар. Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка на пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор. Здравноосигуреното лице трябва да предостави на новоизбрания личен лекар извлечение с копия от медицинската документация. Те се изготвят от предишния личен лекар. Хронично болните пациенти предоставят на новоизбрания личен лекар за попълване своята рецептурна книжка.

При последната кампания през месец юни 2015г. общият брой ЗЗОЛ направили смяна на семейния лекар за област  Ямбол е  бил  1838.

Допълнителна информация за промяна избора на общопрактикуващ лекар, гражданите могат да получат в РЗОК гр. Ямбол, стая №105 или на  тел. 68 50 68.

 

 

About the Author :