До края на април се декларират дължимите данъци за първото тримесечие на 2015 г.

nap-zima-3До края на месец април 2015 г. всички лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за данъци, дължими за първото тримесечие на 2015 г. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци. От началото на годината в НАП-Ямбол а гишетата са приети 250 декларации за авансов данък. Припомням, че от тази година декларациите могат да се подават и онлайн с ПИК или с електронен подпис, но досега само няколко клиенти са ползвали тази възможност.

Задължение да подават такава декларация имат всички физически лица, които отдават помещения под наем на други физически лица, и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Освен хазяите, декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Декларацията се подава три пъти годишно – до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен дохода, като за ІV-то тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се лица ще представят пред НАП през 2016 г.

About the Author :