Досега 756 човека са поискали да се обучават с ваучери

младежка-безработицаДосега са подадени 756 заявления за обучение с професионална квалификация и 230 за ключови компетентности по проект “Ваучери за заети лица”, информира директорът на Дирекция “Бюро по труда”-Ямбол Татяна Чанкова. Приемът на заявления бе стартиран на 15 юни 2017 г. от Агенцията по заетостта. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия  извън държавната администрация  и имат средна или по-ниска степен на образование. На този етап схемата е отворена за две ключови компетентности – общуване на чужди езици и дигитални компетентности.

За пръв път заявления могат да се подават и онлайн, без да е необходимо да се посещават бюрата по труда, само в работни дни от 8.30 до 17 часа. Има много кандидати от Ямбол, които са подали своите заявления по електронен път. Приемат се и на хартиен носител, лично във всички дирекции “Бюро по труда”.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс. Очаква се, че с планираните средства около 54 хил. човека ще могат да повишат квалификацията си.

About the Author :

Leave a reply