Допитване до гражданите на община Ямбол относно „Синя зона“

Във връзка със запитване на граждани за възможността за паркиране в района на „Синя зона“ срещу заплащане в близост до работните им места, община Ямбол предлага нов вид абонамент по месторабота.

След въвеждането на трети етап от „Синя зона“ общият брой на паркоместата за платено паркиране е 917. От направения анализ за заетостта на паркоместата в различни часове на работното време на „Синя зона“ става ясно, че около 350 паркоместа средно са свободни през деня. В тази връзка община Ямбол предлага въвеждането на „абонамент по месторабота“ за търговци по смисъла на Търговския закон, лица, които упражняват свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България, ползващи собствени или наети имоти в територията на зоната, както и за граждани с трудов договор по месторабота, която попада в обхвата на „Синя зона“. В зависимост от броя на свободните места в съответната зона ще се определи и броя на предоставените места за този вид абонамент, който да не надхвърля повече от 60% от свободните места т.е. 200 паркоместа. Община Ямбол предлага годишен абонамент от 600 лв. (50лв. на месец) с ДДС, сума близка до минималната работна заплата и месечен от 60 лв. с ДДС. По този начин ще се удовлетвори желанието на гражданите да паркират срещу заплащане в близост до работните си места и ще се разтоварят улиците и паркингите, които са в близост до „Синя зона“.

От общината молят гражданите на община Ямбол да участват в приложената анкета и да изпратят своите мнения на следния имейл адрес: [email protected] в срок до 25 ноември 2019 година.

Пресцентър

АНКЕТА

 относно предоставянето на нов вид услуга за паркиране по месторабота

  1. Да, бих използвал предоставената услуга
  2. Не, не бих използвал предоставената услуга
  3. В свободен текст срещу Вашето име и адрес по месторабота, моля, изразете Вашето мнение.
  4. ……………………………………………………………………………………………..
  5. ………………………………………………………………………………………………
  6. ………………………………………………………………………………………………
  7. ……………………………………………………………………………………………
  8. Благодарим за отделеното време!

 

About the Author :

Leave a reply