Докосване до миналото

SAM_4852По повод Деня на християнското семейство читалище „Светлина -1929”, село Роза,организира за децата от начален курс на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” посещение на етнографската сбирка в селото. На мероприятието бяха поканени и трите жени, с чийто изключително съдействие е създадена етнографската сбирка в селото през 2010 година – Пенка Неделчева, Милка Добрева и Стоянка Желева. Те са дарили голяма част от експонатите и са участвали в събирането и уреждането на музея.

SAM_4864С тяхното любезно съдействие децата се докоснаха до бита и културата на техните прабаби и прадядовци, под напътствията на баба Пенка те влязоха в стана да опитат как се тъче, въртяха чекръка, за да навият прежда, очаровани бяха от въртеливото движение на вретеното, което баба Милка умело въртеше, всяко от тях се опита да преде и тъче, включително и момчетата. Очаровани бяха от пъстрите багри на шевиците на нашите баби, изработени на ръка от тях.

SAM_4899Баба Стоянка им разказа как се е месел хляба, как се е правело маслото, как на ръка се е извършвала селско стопанската работа и всичко това е ставало с песен на уста, въпреки непосилния труд.

Надяваме се, че докосвайки се до миналото, до бита и културата на своите предци децата ще бъдат горди наследници на своя род.

 

SAM_4900 SAM_4933

Минка Петрова, секретар на читалището

About the Author :