Договор за благоустрояване на центъра на Болярово

IMGP9492aНа 12 юни 2014 година в Болярово между кмета  на община Болярово Христо Христов и Лина Бибоваq управител на «Бибов и КО» ООД – гр. Пловдив се подписа договор относно изпълниение на проект „Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово” по договор № 28/322/00850/27.11.2012г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР.

Проекът е на стойност 1 543 972, а крайният срок за приключване на строително-монтажните работи е ноември 2014 година. Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване средата на живот, стимулиране на местното икономическо развитие и привличане на инвестиции чрез реконструкция на централната градска част на град Болярово.

Конкретните цели по проекта са: да се подобри облика на град Болярово като предпочитано място за живот, отдих и развитие на бизнеса; да се подобрят възможностите за социални контакти, отмора спокойствие и сигурност; да се намали влиянието на вредните емисии чрез увеличаване на зелените площи и растителността; повишаване на привлекателността на гр.Болярово чрез възстановяване на уличната мрежа и обществените зелени площи в общинския център, като по този начин се повиши качеството на живот в град Болярово.

Лора Величкова

About the Author :