Договори със Здравната каса искат 4 болници, 72 лични лекари, 39 специалисти и 87 стоматолози в региона

???????????????????????????????Всички лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, работещи по договор с РЗОК-Ямбол през 2014 г. са подали заявления в срок за сключване на нови договори за работа през 2015 г. Срокът за подаване на документи изтече на 02 февруари 2015 г.

72 заявления са подадени от изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ /ОПЛ/ за работа с РЗОК гр. Ямбол в т.ч. 2 групови практики за оказване на първична извънболнична помощ.

От изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ са подадени 39 заявления за сключване на индивидуални договори за работа през 2015г.

За оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ   5 медицински центъра и 1 ДКЦ са подали документи за работа през 2015 г.

4 самостоятелни медико-диагностични лаборатории и 2 лечебни заведения за болнична помощ са подали заявления за извършване на медико-диагностични изследвания в условията на извънболнична медицинска помощ.

В първичната извънболнична дентална помощ 87 са подадените заявления от лекари стоматолози за работа през 2015г., 3 от групови дентални практики, 1 заявление за сключване на индивидуален договор за специализирана дентална помощ и един медико-дентален център, който е подал документи за оказване на извънболнична специализирана дентална помощ.

4 лечебни заведения за болнична помощ са подали заявления за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки и клинични процедури.

В срок от 30 дни след подаване на заявленията, директорът на РЗОК гр. Ямбол сключва договори с изпълнителите на медицинска и дентална помощ, които отговарят на условията по чл.55 от Закона за здравно осигуряване и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ.

 

About the Author :