Довършват ремонта на читалището в Болярово по проект

67На 6 февруари 2014 г. в Министерството на регионалното развитие беше подписан нов трансграничен проект – „Подобряване на културно взаимодействие между община Болярово и община Юскюп чрез развитие на културната инфраструктура”. Водещ партньор е община Юскюп, Република Турция, а втори партньор – община Болярово. Продължителност на проекта ще е 24 месеца, а стойността му – 399 931 евро. Важната полза за община Болярово е, че по този проект ще бъде довършен ремонтът на сградата на читалището в центъра на града. Общата цел на проекта е да се насърчи устойчивото развитие на трансграничния регион чрез подобряване на културния и социалния потенциал на двата региона. Проектът е свързан основно с инвестиции в културната инфраструктура, с цел създаване на подходящи условия за най-малките жители на регионите, както и за туристите, които имат интерес да го посетят. В дългосрочен план това е инвестиция в човешки капитал, който е решаващ фактор за съживяване на двете области. Добрите културни услуги ще повишат привлекателността на подпомаганите райони като място за живот и отглеждане на деца, което ще допринесе за преодоляване на негативните демографски тенденции и миграцията на по-младото население, представляващо най-ценната работна сила и капитал за икономическото развитие. Партньорите по проекта предвиждат адекватни инвестиции в културната инфраструктура на община Юскюп и община Болярово. Сътрудничеството предвижда също така експертите в културните центрове да могат да обменят опит и добри практики.

Лора Величкова

About the Author :