Доброволци от клуб на БМЧК – Стралджа участваха в обучение на тема “Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец” и програма “Хелфи

Стралджа, 27.09.2022 г.

Доброволци от клуб на БМЧК – Стралджа при СУ “П. Яворов“ участваха в обучение на тема “Общи знания за Червения кръст и Червения полумесец” и програма “Хелфи”. Обучител бе Радосвета Узунова, доброволец, обучен на национално ниво. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ сред деца в детски градини. Специално внимание беше отделено на методите за работа с малки деца, съобразени с възрастовите им  характеристики. Радосвета представи на участниците теми, включени в Наръчник Хелфи-кръвотечение от носа, ужилване от насекоми, изгаряне в кухнята, порязване по време на игра и спешно повикване на номер 112.

Доброволците имаха възможност да приложат наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти. Доброволците на БМЧК представиха постановка с участието на вълшебни герои, които са изпаднали в беда, и как Хелфи им помага. По време на практическите занимания, младжите подготвиха и изнесоха първите си уроци за малки деца, с участието на духчето „Хелфи“. Участниците се запознаха и с приятелите на Хелфи и измислиха истории, които да показват как всеки герой се е запознал с духчето.

Доброволците на БМЧК – Стралджа дадоха позитивна оценка за участието си в обучението и споделиха, че са придобили нови знания. Участниците получиха сертификати за преминато обучение по програма „Хелфи“.

About the Author :