Доброволци от БЧК залесиха дръвчета

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМлади и възрастни доброволци от БЧК – Ямбол се включиха в отбелязването на Европейския ден на солидарност между поколенията. Днес в 11 часа доброволците залесиха дръвчета – амрикански ясен, ясеноволистен явор и мъждрян на хълм „Боровец” в гр. Ямбол. Възрастните доброволци предадоха опита си на младежите за засаждане на дръвчета. Доброволците на БМЧК с желание се включиха в акцията и помагаха.

Целта на инициативата е да се насочи вниманието на обществото към нуждата от адекватни и устойчиви политики за възрастните хора в отговор на икономическите, демографските и социалните предизвикателства, пред които е изправен Европейския съюз днес, а солидарността между поколенията има ключова роля за тяхното развитие.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ областите Ямбол, Благоевград, Враца, Добрич, Русе, Пловдив и Смолян, БЧК реализира проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права“, финансиран от Швейцарски Червен кръст.

Към българската инициатива се присъединиха и доброволци на Червения кръст в Беларус и Босна и Херцеговина.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :