Доброволци от БМЧК-Ямбол участваха в Младежкия фестивал “Тунджа – творчество и иновации”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДоброволци от БМЧК – Ямбол участваха в Младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации” 2018г., организиран от Община Тунджа. Фестивалът се проведе в с. Безмер, в него участваха представители от младежки неправителствени организации, доброволци на БМЧК, представители на спортни клубове, читалища, медии и гости от чужбина – Украйна, Беларус, Гърция и Турция.

Доброволците от БМЧК представиха пред участниците демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио-пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища. Доброволците представиха последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др. Демонстрацията предизвика интерес сред  младежите, които изразиха желание да се докоснат до учебния манекен и се опитаха да повторят стъпките на спасяването.

По време на провеждане на младежки фестивал, доброволците на БМЧК се включиха в благотворителна инициатива, посетиха домовете на самотно живеещи възрастни хора заедно с военни от Авиобаза Безмер, за да им предоставят топла храна. Благотворителната инициатива  е изцяло в контекста на политиката на община „Тунджа” да бъдат подпомагани нуждаещите се хора, точно и навреме.

1 2

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :

Leave a reply