Доброволци от БМЧК представиха дейността си

Доброволците от Български младежки Червен кръст – Ямбол презентираха основните си дейности пред младежи и партньори от различни организации. Доброволците представиха традиционните дейности на младежката организацията по направления – Организационно развитие; Хуманитарно образование; Първа помощ; Здравна програма и Активно включване в социална среда.

След презентацията всички участници имаха възможност да споделят личен опит от доброволческата си дейност в полза на уязвими лица.

Доброволците от БМЧК споделиха, че се чувстват удовлетворени, когато видят радостта в очите на хората, на които помагат, затова ще продължават да творят добро.

 

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК – Ямбол

About the Author :