Доброволци на БМЧК – Ямбол преминаха през обучение за оказване на първа помощ сред деца

 

Ямбол, 27.05.2022 г.

В сградата на БЧК – Ямбол се проведе обучение за доброволци на БМЧК – Ямбол по програма „Хелфи“. Обучението бе открито от Гергана Георгиева, специалист в Секретариата на Облaстния съвет на БЧК – Ямбол, в него участваха 12 доброволеца от клубове на БМЧК от гр. Ямбол. Обучител бе Радосвета Узунова, доброволец от БМЧК – Ямбол, обучен на национално ниво по темата. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, свързани с оказването на първа помощ сред деца. Специално внимание беше отделено на методите за работа с малки деца, съобразени с възрастовите им  характеристики. Радосвета представи на участниците теми, включени в Наръчник „Хелфи“ – кръвотечение от носа, ужилване от насекоми, изгаряне в кухнята, порязване по време на игра, спешно повикване на номер 112 и т.н.

Доброволците имаха възможност да приложат наученото чрез интерактивни игри и решаване на казуси, свързани с оказване на първа помощ на пострадали при различни инциденти. По време на практическите занимания младжите имаха задача да подготвят кампания по повод 1 юни – Ден на детето, съгласно указания за провеждане на Национална кампания на БМЧК. Доброволците дадоха позитивна оценка от участието си в обучението, споделиха, че са придобили нови знания.

About the Author :

Leave a reply