Добри приходи от търг

obst_Tundja134 823 лева са очакваните приходи от проведените на 25.11.2014 г. търгове в Община „Тунджа“.

Общата сума от спечелените публични търгове за продажба на общински имоти е 106 804 лв. Тя е от изтъргуваните 43,552 дка земеделска земя, две дворни места в с. Безмер и помещение в с. Тенево. От търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в землището на с. Хаджидимитрово предстоят постъпления от 26 653 лв.

Предстои тръжната комисия, с председател Пенчо Пенев – заместник-кмет на общината, да представи протоколите на кмета на общината за сключване на договори със спечелилите съответния търг. В 15-дневен срок кметът Георги Георгиев ще сключи договори с класираните на първо място участници.

About the Author :