Добре че има сесии, за да се поразсее мъглата около европейските проекти на Ямбол

DSC08382Добре, че има сесии, за да се поразсее мъглата около европейските проекти на Ямбол, иначе да получиш достоверна информация за някой от тях е мисия невъзможна в Ямбол.

Така покрай предложението да се удължат сроковете на издадените записи на заповед за два от проектите – за Безистена и за обновяването на центъра на града, общинска администрация ще не ще внася някакв и обяснителни бележки преди предложеното решение, а и кметът застава на трибуната, за да се пооправдае без да го нападат за видния от всички провал, защото по неясни за хората причини проектите са блокирали и не се работи по тях.

Покрай обяснението за модернизацията на центъра стана ясно, че още на 23 март 2015 г. общината е подписала анекс за удължаване на проекта до 20. 12. 2015 г. и затова се иска удължаване на срока на запис на заповед за полученото авансово плащане от 1 654 079,11 лв., защото тя трябва да е със срок по-голям от два месеца след приключване на проекта.

От трибуната кметът обясни, че удължаването на проекта е не толкова заради неговото принудително спиране, колкото заради очакваното финансиране на допълнителните етапи на проекта, които ще се реализират само, ако има останали средства. Затова проектът на Ямбол е за близо 5 млн. лв., а допълнителните три етапа са за още толкова. Те включват ремонт на улицата от Безистена до градинския мост, на ул. „Търговска” на два етапа от Безистена до ул. „Бяло море” и от ул. „ Бяло море” до ул. „Преслав”. Тези допълнителни етапи ще бъдат финансирани само ако има неизползвани средства по проекта, но това ще стане ясно до края на април.

Няколко пъти кметът подчерта, че срокът на изпълнение на модернизацията на центъра е 200 дни и че той няма да бъде променен извън дните, през които проектът е спрян заради археологическите находки.

С 23 гласа „за” съветниците приеха искането за удължаване на срока на запис на заповед за този проект, а съветниците от БСП не гласуваха, както предварително бяха заявили на пресконференция днес.

Хората обаче се ужасяват, че центърът не е докаран до никъде и ако започне и ремонт на другата централна улица „Търговска” или пък на улицата, водеща към градската градина, тогава вече наистина в Ямбол няма да има къде да се върви ще трябва да летим.

По проекта за Безистена пък стана ясно, че проектът е спрян от 3 февруари 2015 г. до получаване на становище от Националния институт за недвижимо културно наследство. Общината твърди, че документите за получаване на това становище са внесени в Института през декември 2014 г., но все още няма нищо получено от тях. Запознати твърдят, че в Института са задръстени от подобна документация, имало поне 40 проекта, които чакат становище, и затова толкова се бавят. За този проект исканата запис на заповед е за 1 914 540,89 лв., което е авансово плащане.

И по тази точка от дневния ред съветниците от БСП не коментираха нищо на самото заседание, но и не гласуваха по точката, което е техният протест против начина по който община Ямбол изпълнява европейските проекти.

 Диана Иванова

About the Author :