Днес изтича срокът за записване на трето класиране след завършен 7 клас

Свободни места за трето след завършен 7 клас. Записването на класираните в третия етап е до 19 юли в училищата, в които са приети.

   Община      Населено
място
Училище име Профил / Специалност Заявени  Записани  Незаети
места 
 Ямбол  Ямбол  СОУ “Св. Кл. Охридски”  Изкуства – Изобразително изкуство 26 19 7
 Ямбол  Ямбол  СОУ “Св. Кл. Охридски”  Технологичен – Информационни технологии 26 23 3
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Хуманитарен – Български език и литература, История и цивилизация 26 25 1
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Хуманитарен – Български език и литература, Информационни технологии 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  Гимназия “Васил Левски”  Природоматематически – Английски език, Биология и здравно образование 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  МГ “Атанас Радев”  Природоматематически – Математика, Информатика 78 69 9
 Ямбол  Ямбол  МГ “Атанас Радев”  Природоматематически – Математика, Биология и здравно образование 25 24 1
 Ямбол  Ямбол  ГПЧЕ “Васил Карагьозов”  Чуждоезиков – Английски език, Немски език 26 25 1
 Ямбол  Ямбол  ГПЧЕ “Васил Карагьозов”  Чуждоезиков – Английски език, Испански език 25 24 1
 Ямбол  Ямбол  ПТГ “Иван Райнов”  Мехатроника 26 15 11
 Ямбол  Ямбол  ПТГ “Иван Райнов”  Компютърна техника и технологии 26 15 11
 Ямбол  Ямбол  ПГИ “Г. Ст. Раковски”  Митническа и данъчна администрация 26 26 0
 Ямбол  Ямбол  ПГИ “Г. Ст. Раковски”  Икономическа информатика 26 21 5
 Елхово  Елхово  Гимназия “Св. Кл. Охридски”  Природоматематически – Математика, Английски език 26 25 1
 Елхово  Елхово  Гимназия “Св. Кл. Охридски”  Природоматематически – Информационни технологии, Математика 26 20 6

 

About the Author :