Днес е празникът на Факултет “Техника и технологии”-Ямбол

Ямбол, 11.05.2020 г.

Днес, на 11 май,  Факултет „Техника и технологии“-Ямбол чества своя празник. По традиция това е на деня на Светите равноапостоли Кирил и Методий, създатели и разпространители на славянската азбука, канонизирани като светци от православната църква. Тази година празникът е и под знака на 25-годишнината на Тракийския университет,  част от който е факултетът.

Във Факултет „Техника и технологии“ се обучават над 650 студенти в 7-те специалности за ОКС “бакалавър” в редовна и задочна форма по специалностите: автотранспортна и земеделска техника; дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; автоматика и компютърни системи; електротехника; топло и газоснадяване; индустриално инженерство и технология на храните и близо 150 студенти в ОКС „магистър“ в 16 специалности; 9 редовни докторанти по 8-те докторски програми, отбеляза деканът доц. д-р Ваня Стойкова. „Първите докторанти бяха приети във факултета ни през 2017 г. и оттогава до днес образователна и научна степен доктор придобиха при нас 6 докторанти в самостоятелна и редовна форма на обучение. Обучението на докторантите се подпомага от функциониращото от 3 години докторантско училище“, припомни тя.

Тази година предстои прием на над 200 студенти за обучение в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и на 8 докторанти редовна форма на обучение. Обучението се осъществява от 43-ма преподаватели на основен трудов договор, от които 23 хабилитирани лица и 19 асистенти и гл. асистенти, от които 14 с образователна и научна степен доктор и 2-ма преподаватели, които обучават студентите по чужд език и физическо възпитание и спорт. В обучението участват и преподаватели от други висши училища.

Учебният процес във факултета продължава и в условията на извънредното положение заради covid-19, а и при мерките след него. Въпреки извънредното положение занятията се провеждат по график, онлайн, като се използват всички възможни средства. В случая се използват Тракийския електронен университет и други средства за онлайн обучение. Преподавателите обучават студентите във виртуални учебни зали, провеждат своите лекции и упражнения. Предстои сесия, предстоят да бъдат проведени и онлайн семестриални изпити и държавни изпити на завършващите студенти. Има заповед на ректора, според която държавните изпити могат да бъдат проведени присъствено със спазване на всички мерки. Засега не се предвижда удължаване на семестъра. Ръководството е констатира, че онлайн обучението се приема много добре от студентите. „Изключително бързо, в рамките на няколко дни успяхме да се организираме и да започне учебният процес по този начин“, категорична е доц. д-р Ваня Стойкова.

В сградата на факултета и в момента тече мащабен ремонт, който съвсем скоро трябва да приключи – на 20 май. Този проект се реализира със средства от Националния доверителен екофонд. Сумата възлиза на близо 900 хиляди лева, реализират се енергоспестяващи мерки, които включват: топлоизолация на външните стени на сградата, на покрива и на подовете; подмяна на дограмата със съвременна; подмяна на радиатори; подмяна на помпите за парната система; подмяна на осветителните тела в сградата; купуване и монтиране на 1000-литров бойлер в столовата, който е свързан с фотоволтаична система.

Макар и в условията на пандемия и на ремонт, Факултет „Техника и технологии“ отбелязва достойно своя празник. „Във връзка с празника бяха организирани конкурси, в които се включиха 53 ученици от 12 училища и гимназии от Ямбол и други градове в страната; 19 студенти от 2 университета. Всички участници бяха оценени от комисии, които бяха изключително затруднени от разработките, представени от участниците, от качествата на тези разработки. Отличените ще получат грамоти, медали и предметни награди“, заяви деканът доц. д-р Ваня Стойкова. Конкурсите са 4: конкурс „Моят факултет, моята специалност“ или „Моето училище, моята специалност“; конкурс за моден дизайн; конкурс на тема „Креативно празнично изделие „Гергьовден“ в извънредно положение – мисия възможна“ и конкурс за есе на тема „Защо избрах Факултет „Техника и технологии“-Ямбол“. „Днес всички наши студенти, преподаватели и служители ще бъдат поздравени с видеообръщение на декана по случай празника и по случай 25-годишнината на Тракийски университет-Стара Загора. На 15 май в Тракийския университет ще бъде организирана онлайн юбилейна научна конференция по случай годишнината на университета, в която ще вземат участие преподаватели от факултета“, допълни още тя.

Доц. д-р Ваня Стойкова се обърна към всички, свързани с факултета със следните думи: „Уважаеми преподаватели, по случай празника искам да ви пожелая да бъдете все така упорити, всеотдайни и креативни в своята преподавателска и научно-изследователска дейност. Нека и занапред да се радваме на успехите на нашите студенти и да се гордеем с постиженията си!

Скъпи студенти, вие сте бъдещето, в което вярваме. Преодолявайте трудностите и ги превръщайте в свои сбъднати мечти!

На всички вас и на целия колектив на Факултет „Техника и технологии“ пожелавам преди всичко здраве и нека и занапред всички заедно да работим за просперитета и престижа на нашия факултет и университет! Честит празник!“

About the Author :