Днес в Ямбол

8 АПРИЛ ● ПЕТЪК 

44 Национална конференция по въпросите на обучението по физика

Тема „Неформално образование по физика и астрономия”

Пленарни заседания по програма

■ 09:00 ч. – 18:00 ч. ■ Дом на науката и техниката 

12 април – Световен ден на космонавтиката – прожекция, проекции и дискусии

Организатор: НЧ „Диана-1944“

■ 18:30 ч. ■ Арт клуб „Парахода”, ул. „Йордан Йовков” 34

 

About the Author :